لوازم خانگی

76 کالا

 • کولر گازی ال جی 12000 مدل A13RJH

  کولر گازی ال جی 12000 مدل A13RJH

  4,999,000 تومان
  کولر گازی ال جی 12000 مدل A13RJH با بهره مندی از جدیدترین فناوری های روز دنیا می تواند پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشد؛ قدرت وزش مناسب، قابلیت اتصال به Wi-Fi، حالت Sleep،  تهویه مطبوع، فیلتر آنتی باکتریال، گاز مبرد R410A، فناوری Jet Cool، مصرف کم، طراحی ظریف و هوشمندانه و صدای…
 • کولر گازی ال جی 12000 مدل ESW12GJ2F0

  کولر گازی ال جی 12000 مدل ESW12GJ2F0

  4,369,000 تومان
  کولر گازی ال جی 12000 مدل ES-W12GJ2F0 با بهره مندی از جدیدترین فناوری های روز دنیا می تواند پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشد؛ قدرت وزش مناسب، قابلیت اتصال به Wi-Fi،تهویه مطبوع، فیلتر آنتی باکتریال، گاز مبرد R410A، فناوری Jet Cool، مصرف کم، طراحی ظریف و هوشمندانه و صدای به مراتب…
 • کولر گازی ال جی 12000 مدل M13NJH

  کولر گازی ال جی 12000 مدل M13NJH

  4,599,000 تومان
  کولر گازی ال جی 12000 مدل M13NJH با بهره مندی از جدیدترین فناوری های روز دنیا می تواند پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشد؛ قدرت وزش مناسب، قابلیت اتصال به Wi-Fi،تهویه مطبوع، فیلتر آنتی باکتریال، گاز مبرد R410A، فناوری Jet Cool، مصرف کم، طراحی ظریف و هوشمندانه و صدای به مراتب…
 • اسپلیت ال جی 12000 مدل S4W12JA2PD

  کولر گازی ال جی 12000 مدل S4W12JA2PD

  4,389,000 تومان
  کولر گازی ال جی 12000 مدل S4-W12JA2PD با بهره مندی از جدیدترین فناوری های روز دنیا می تواند پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشد؛ قدرت وزش مناسب، قابلیت اتصال به Wi-Fi،تهویه مطبوع، فیلتر آنتی باکتریال، گاز مبرد R410A، فناوری Jet Cool، مصرف کم، طراحی ظریف و هوشمندانه و صدای به مراتب…
 • کولر گازی ال جی 12000 مدل S4-W12JA3BA

  کولر گازی ال جی 12000 مدل S4W12JA3BA

  4,450,000 تومان
  کولر گازی ال جی 12000 مدل S4-W12JA3BA با بهره مندی از جدیدترین فناوری های روز دنیا می تواند پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشد؛ قدرت وزش مناسب، قابلیت اتصال به Wi-Fi،تهویه مطبوع، فیلتر آنتی باکتریال، گاز مبرد R410A، فناوری Jet Cool، مصرف کم، طراحی ظریف و هوشمندانه و صدای به مراتب…
 • کولر گازی ال جی 12000 مدل S4W12JARPD

  کولر گازی ال جی 12000 مدل S4W12JARPD

  4,699,000 تومان
  کولر گازی ال جی 12000 مدل S4-W12JARPD با بهره مندی از جدیدترین فناوری های روز دنیا می تواند پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشد؛ قدرت وزش مناسب، قابلیت اتصال به Wi-Fi،تهویه مطبوع، فیلتر آنتی باکتریال، گاز مبرد R410A، فناوری Jet Cool، مصرف کم، طراحی ظریف و هوشمندانه و صدای به مراتب…
 • کولر گازی ال جی 18000 مدل A19RKH

  کولر گازی ال جی 18000 مدل A19RKH

  6,999,000 تومان
  کولر گازی ال جی 18000 مدل A19RKH با بهره مندی از جدیدترین فناوری های روز دنیا می تواند پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشد؛ قدرت وزش مناسب، قابلیت اتصال به Wi-Fi، حالت Sleep،  تهویه مطبوع، فیلتر آنتی باکتریال، گاز مبرد R410A، فناوری Jet Cool، مصرف کم، طراحی ظریف و هوشمندانه و…
 • کولر گازی ال جی 18000 مدل AMP19K

  کولر گازی ال جی 18000 مدل AMP19K

  7,899,000 تومان
  کولر گازی ال جی 18000 مدل AMP19K با بهره مندی از جدیدترین فناوری های روز دنیا می تواند پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشد؛ قدرت وزش مناسب، قابلیت اتصال به Wi-Fi، حالت Sleep،  تهویه مطبوع، فیلتر آنتی باکتریال، گاز مبرد R410A، فناوری Jet Cool، مصرف کم و صدای به مراتب کمتر…
 • حراج!
  کولر گازی ال جی 18000 مدل ART19K

  کولر گازی ال جی 18000 مدل ART19K

  8,550,000 تومان 7,999,000 تومان
  کولر گازی ال جی 18000 مدل ART19K با بهره مندی از جدیدترین فناوری های روز دنیا می تواند پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشد؛ قدرت وزش مناسب، قابلیت اتصال به Wi-Fi، حالت Sleep،  تهویه مطبوع، فیلتر آنتی باکتریال، گاز مبرد R410A، فناوری Jet Cool، مصرف کم، طراحی ظریف و هوشمندانه و…
 • کولر گازی ال جی 18000 مدل BMP19K

  کولر گازی ال جی 18000 مدل BMP19K

  7,799,000 تومان
  کولر گازی ال جی 18000 مدل BMP19K با بهره مندی از جدیدترین فناوری های روز دنیا می تواند پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشد؛ قدرت وزش مناسب، قابلیت اتصال به Wi-Fi، حالت Sleep،  تهویه مطبوع، فیلتر آنتی باکتریال، گاز مبرد R410A، فناوری Jet Cool، مصرف کم، طراحی ظریف و هوشمندانه و…
 • اسپلیت ال جی 18000 مدل ESW18GK2F0

  کولر گازی ال جی 18000 مدل ESW18GK2F0

  6,499,000 تومان
  کولر گازی ال جی 18000 مدل ES-W18GK2F0 با بهره مندی از جدیدترین فناوری های روز دنیا می تواند پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشد؛ قدرت وزش مناسب، قابلیت اتصال به Wi-Fi،تهویه مطبوع، فیلتر آنتی باکتریال، گاز مبرد R410A، فناوری Jet Cool، مصرف کم، طراحی ظریف و هوشمندانه و صدای به مراتب…
 • کولر گازی ال جی 18000 مدل M19NKH

  کولر گازی ال جی 18000 مدل M19NKH

  6,599,000 تومان
  کولر گازی ال جی 18000 مدل M19NKH با بهره مندی از جدیدترین فناوری های روز دنیا می تواند پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشد؛ قدرت وزش مناسب، قابلیت اتصال به Wi-Fi، حالت Comfort sleep، تهویه مطبوع، فیلتر آنتی باکتریال، گاز مبرد R410A، مصرف کم، طراحی ظریف و هوشمندانه و صدای به…
 • اسپلیت ال جی 18000 مدل S4W18KL2PA

  کولر گازی ال جی 18000 مدل S4W18KL2PA

  6,299,000 تومان
  کولر گازی ال جی 18000 مدل S4-W18KL2PA با بهره مندی از جدیدترین فناوری های روز دنیا می تواند پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشد؛ قدرت وزش مناسب، قابلیت اتصال به Wi-Fi،تهویه مطبوع، فیلتر آنتی باکتریال، گاز مبرد R410A، فناوری Jet Cool، مصرف کم، طراحی ظریف و هوشمندانه و صدای به مراتب…
 • حراج!
  اسپلیت ال جی 18000 مدل S4W18KLRPA

  کولر گازی ال جی 18000 مدل S4W18KLRPA

  6,699,000 تومان 6,500,000 تومان
  کولر گازی ال جی 18000 مدل S4-W18KLRPA با بهره مندی از جدیدترین فناوری های روز دنیا می تواند پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشد؛ قدرت وزش مناسب، قابلیت اتصال به Wi-Fi،تهویه مطبوع، فیلتر آنتی باکتریال، گاز مبرد R410A، فناوری Jet Cool، مصرف کم، طراحی ظریف و هوشمندانه و صدای به مراتب…
 • کولر گازی ال جی 24000 مدل A24RKH

  کولر گازی ال جی 24000 مدل A24RKH

  8,999,000 تومان
  کولر گازی ال جی 24000 مدل A24RKH با بهره مندی از جدیدترین فناوری های روز دنیا می تواند پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشد؛ قدرت وزش مناسب، قابلیت اتصال به Wi-Fi، حالت Sleep،  تهویه مطبوع، فیلتر آنتی باکتریال، گاز مبرد R410A، فناوری Jet Cool، مصرف کم، طراحی ظریف و هوشمندانه و…
 • LG AMP26K

  کولر گازی ال جی 24000 مدل AMP26K

  9,100,000 تومان
  کولر گازی ال جی 24000 مدل AMP26K با بهره مندی از جدیدترین فناوری های روز دنیا می تواند پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشد؛ قدرت وزش مناسب، قابلیت اتصال به Wi-Fi، حالت Sleep،  تهویه مطبوع، فیلتر آنتی باکتریال، گاز مبرد R410A، فناوری Jet Cool، مصرف کم و صدای به مراتب کمتر…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه