رویه های بازگرداندن کالا

برای بازگرداندن کالا شرط اساسی این است که در زمان دریافت محصول توسط باربر اگر دستگاه دارای ایرادات فنی و ظاهری بود آن را توسط همان حمل کننده به فروشگاه پس بفرستید و در مقابل وجه پرداختی خود به بانه پاساژ را دریافت کنید و یا همان محصول را جایگزین کرده و دوباره اعلام سفارش خود را با مشاورین وب سایت در جریان بگذارید.